Zapraszamy na V Konferencję Liderzy Zarządzania Uczelnią LUMEN 2019

2. lipca 2019

Już po raz piąty przedstawiciele środowiska akademickiego spotkają się na Konferencji LUMEN, by dyskutować nad aktualnymi sprawami szkolnictwa wyższego i nauki, ze szczególnym uwzględnieniem tematyki zarządzania uczelniami.

V Konferencja Liderzy Zarządzania Uczelnią LUMEN 2019 zostanie poświęcona praktycznym aspektom implementacji Ustawy 2.0 oraz zarządzaniu zmianą w szkołach wyższych.

W ramach Konferencji LUMEN 2019 zaplanowaliśmy dwie równoległe ścieżki tematyczne: Zarządzanie Strategiczne oraz Zarządzanie Projektowe. Tematem pierwszej z nich będzie zarządzanie uczelniami z perspektywy międzynarodowej, finansowanie szkolnictwa wyższego oraz transformacja administracji i kultury organizacyjnej uczelni. Ścieżka projektowa zaś przewidziana została na demonstrację rozwiązań informatycznych i organizacyjnych, które usprawniają procesy realizowane w szkołach wyższych.

Podczas Konferencji na specjalnej, uroczystej sesji zaprezentujemy nominowanych i laureatów 3. edycji Konkursu Leaders in University Management LUMEN 2019 (nabór zgłoszeń do 31 lipca - dowiedz się więcej). Ponadto na podstawie materiałów zgłoszonych do Konkursu dokonamy przeglądu dobrych praktyk zarządzania w polskich uczelniach.

Tradycyjnie do udziału w Konferencji zaprosiliśmy głównych interesariuszy sektora nauki i szkolnictwa wyższego, w tym: przedstawicieli Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, stowarzyszeń akademickich, organizacji pozarządowych związanych z sektorem szkół wyższych oraz kadrę naukową i praktyków zarządzania z polskich i zagranicznych uczelni.

Na Konferencji LUMEN 2019 będziemy mieli przyjemność gościć: Prof. UW Sebastiana Skuzę, Prof. Jerzego Woźnickiego, Prof. Jana Szmidta, Prof. Wiesława Banysia, Prof. Marka Kwieka, Prof. Zbigniewa Marciniaka, Prof. Wiesława Bielawskiego, Prof. Michaela Dobbinsa, Prof. Tarasa Finikova, Prof. Hugh Wilmotta, Dra Gergleya Kovatsa i wielu innych.

W tym roku na uczestników czekają panele dyskusyjne: „Challenges of higher education management: international perspective”, „Strategiczne problemy finansowania szkolnictwa wyższego i nauki” oraz „Ustawa 2.0 i co dalej? - nowe wyzwania w zarządzaniu uczelnią”, a także wykłady „Problemy finansowania uczelni publicznych w wynikach badań na uczelniach polskich i ukraińskich w 2019 r.” oraz „Transformacja uczelnianej administracji - budowanie nowoczesnej kultury organizacyjnej”. Planujemy również spotkanie społeczności i użytkowników systemów i usług PCG Academia (dla gości z zaproszeniem).

W celu zapoznania się ze szczegółowym programem Konferencji LUMEN 2019 zapraszamy na stronę www.lumen.edu.pl, gdzie można też dokonać zgłoszenia udziału w wydarzeniu. Uczestnictwo w Konferencji jest nieodpłatne.

Konferencja odbędzie się 19 listopada 2019 r. w Hotelu Courtyard by Marriott, Warszawa, ul. Żwirki i Wigury 1. Hotel Courtyard by Marriott przygotował specjalną ofertę cenową pokoi hotelowych dla uczestników Konferencji - liczba pokoi objętych promocyjnymi cenami jest ograniczona, więcej szczegółów na stronie rejestracji na Konferencję.

Organizatorem Konferencji LUMEN jest PCG Academia. Partnerem merytorycznym jest Fundacja Rektorów Polskich. Do grona partnerów należą również Blackboard, Microsoft, Wolters Kluwer, Pearson, BOŚ Bank, Instytut Rozwoju Szkolnictwa Wyższego, Librus i PCG Edukacja.

Serdecznie zapraszamy do udziału w Konferencji LUMEN 2019, a także do kontaktu z nami pod numerem telefonu (22) 53 53 712 lub adresem e-mail info@lumen.edu.pl.