Wywiad z Prezesem PCG Polska

Wywiad z Prezesem PCG Polska

4. września 2019
news

Prof. Łukasz Sułkowski, Prezes PCG Polska, udzielił wywiadu dla serwisu Prawo.pl, prowadzonego przez Wolters Kluwer.

Główne tematy rozmowy objęły efektywne zarządzanie uczelnią oraz nowe warunki funkcjonowania szkół wyższych w Polsce, będące skutkiem wdrażania Ustawy 2.0.  Prof. Sułkowski podejmuje się również odpowiedzi na pytanie, czy korporacyjne modele zarządzania można pogodzić z misją i rolą uczelni.

Punktem wyjścia rozmowy była nadchodząca V Konferencja LUMEN, która odbędzie się 19 listopada 2019 r. w Warszawie. Motywem przewodnim Konferencji będą praktyczne aspekty wdrożenia Ustawy 2.0 na poziomie instytucjonalnym. Szczegółowy program Konferencji i rejestracja dostępne są na stronie http://www.lumen.edu.pl/.

Zachęcamy do lektury wywiadu na stronie prawo.pl!