Seminarium poświęcone elektronicznemu egzaminowaniu studentów w systemie Inspera

10. września 2018

 

Dążenie do optymalizacji procesów uczelnianych, w tym procesu egzaminowania, jest koniecznością w dobie postępujących zmian technologicznych, nieograniczonego dostępu do treści publikowanych w Internecie, rosnących oczekiwań interesariuszy uczelni w zakresie obsługi studiów i skrócenia czasu oczekiwania na reakcję administracji uczelni.

Seminarium nt. elektronicznego egzaminowania studentów przybliży Państwu sprawdzone rozwiązania funkcjonujące w 24 krajach oraz dostarczy uczestnikom możliwość:

  • poznania i wymiany doświadczeń w zakresie elektronicznego egzaminowania studentów z przedstawicielami blisko 100 uczelni z całej Europy,
  • weryfikacji rzeczywistych zastosowań elektronicznego egzaminowania studentów z wykorzystaniem systemu Inspera e-Assessment na University of Oslo,
  • omówienia rozwiązań i warunków wdrożenia systemu na uczelni bezpośrednio z przedstawicielami firmy Inspera.

 

W ramach seminarium uczestnicy wezmą udział w praktycznych warsztatach, wykładach i spotkaniach networkingowych. Będą mieli możliwość zapoznania się z systemem Inspera Assessment tworzonym w bliskiej współpracy z sektorem szkolnictwa wyższego i stosowanym przez prestiżowe uczelnie takie jak University of Cambridge. 

Seminarium jest kierowane do zarządzających uczelniami, pracowników akademickich, administracyjnych, centrów egzaminacyjnych i działów IT.

Wydarzenie będzie okazją do wymiany wiedzy i doświadczenia z przedstawicielami europejskich uczelni w zakresie oprogramowania i systemu elektronicznej ewaluacji wiedzy zdobywanej przez studentów różnych specjalizacji, nie tylko studiów humanistycznych i ścisłych, ale również kierunków medycznych i inżynierskich.

Szczegółowe informacje nt. seminarium dostępne są tutaj.

Udział w seminarium oraz w wieczornym wydarzeniu integracyjnym jest bezpłatny. Po stronie zainteresowanych uczelni leży pokrycie kosztów podróży i zakwaterowania. Zgłoszenia udziału przyjmowane są do 14 września 2018. Zainteresowanych prosimy najpierw o kontakt z Biurem PCG Academia pod numerami tel. (17) 777 37 77, (22) 53 53 712 lub adresem e-mail info@pcgacademia.pl. Oferujemy wsparcie organizacyjne i koordynację wspólnego wyjazdu.

 

 

 

Zachęcamy do zapoznania się z przykładem wdrożenia systemu elektronicznego egzaminowania na polskiej uczelni: Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie.

 

 

 

 

List dla Uczelni zapraszający na Seminarium nt. elektronicznego egzaminowania.