Przedłużamy nabór zgłoszeń do Konkursu LUMEN do 31 lipca 2019

4. lipca 2019

Organizator Konkursu LUMEN 2019 - PCG Academia - pragnie poinformować Państwa o przedłużeniu terminu zgłaszania projektów i przedsięwzięć do Konkursu do dnia 31 lipca 2019 roku. Decyzja podjęta została na wniosek uczelni przygotowujących zgłoszenia do Konkursu.

Celem Konkursu Leaders in University Management LUMEN jest wyłonienie i promowanie najlepiej zarządzanych projektów i przedsięwzięć w polskim szkolnictwie wyższym. W ten sposób chcemy popularyzować najlepsze praktyki związane z profesjonalnym zarządzaniem w uczelniach.

Podobnie jak w poprzedniej edycji, w 3. Konkursie LUMEN 2019 projekty mogą zostać zgłoszone do następujących kategorii:

  • Rozwój - realizacja projektów i przedsięwzięć w ramach strategicznego rozwoju uczelni;
  • Zarządzanie - innowacyjne metody zarządzania w obszarach kształcenia, badań naukowych i organizacji uczelni;
  • Współpraca - kształtowanie relacji z interesariuszami uczelni, tj. studentami, pracodawcami, partnerami naukowymi oraz społecznością lokalną.

 

Zważywszy na zachodzące zmiany w systemie szkolnictwa wyższego i nauki w Polsce, w tym roku zgłaszane projekty mogą obejmować innowacyjne rozwiązania organizacyjno-zarządcze zawarte w statutach uczelni lub ich projektach, które opracowano w wyniku wdrażania Ustawy 2.0. Zgłaszane projekty mogą być realizowane przez osobę bądź zespół, a uczelnie mogą nadesłać dowolną liczbę zgłoszeń do każdej z kategorii.

Laureatów Konkursu wyłoni Kapituła, której przewodniczy Prof. Jerzy Woźnicki, Prezes Fundacji Rektorów Polskich. Nominowanych i laureatów ogłosimy podczas uroczystej Gali na Konferencji LUMEN 2019, która odbędzie się 19 listopada 2019 r. w Warszawie. Rejestracja na Konferencję już trwa - dowiedz się więcej na stronie: www.lumen.edu.pl. Udział jest nieodpłatny.

Szczegółowe informacje o Konkursie dostępne są na stronie: www.lumen.edu.pl/konkurs.

W razie jakichkolwiek pytań zapraszamy do kontaktu pod numerem telefonu: (22) 53 53 712 lub adresem e-mail: info@lumen.edu.pl.

Zachęcamy również do Zapraszamy też do sprawdzenia wcześniej nagrodzonych i wyróżnionych projektów na stronie Konkursu, w sekcji LUMEN strony PCG Academia oraz na naszym kanale YouTube.