Projekt modernizacji Repozytorium UJ w fazie testów

Projekt modernizacji Repozytorium UJ w fazie testów

14. grudnia 2019
news

Uniwersytet Jagielloński testuje już zmodernizowaną wersję uczelnianego repozytorium. Projekt modernizacji Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego (RUJ) realizuje PCG Academia.

RUJ jest serwisem ogólnodostępnym, a jego zadaniem jest gromadzenie, upowszechnianie oraz promocja dorobku naukowego i dydaktycznego Uniwersytetu. RUJ agreguje różnorodne materiały powstające na uczelni i ułatwia do nich dostęp.

W repozytorium użytkownicy odnajdą zarówno cyfrowe wersje wydanych publikacji, jak i materiały oryginalnie cyfrowe, wcześniej niepublikowane. Na zasoby RUJ składają się m.in. książki, artykuły naukowe, rozprawy doktorskie, czasopisma, materiały dydaktyczne, materiały konferencyjne, Bibliografia Publikacji Pracowników UJ, dane badawcze oraz publikacje zaadaptowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością wzroku.

Repozytorium poprawia widoczność badań naukowych prowadzonych na UJ w sieci, a dzięki możliwości dotarcia do większego grona odbiorców korzystnie wpływa na wzrost wskaźnika cytowań i tym samym na ocenę parametryczną jednostek, ich wyniki w rankingach uczelnianych oraz prestiż. RUJ pozwala też na upowszechnianie nauki i wymianę wiedzy z sektorem gospodarczym.

Zadaniem PCG Academia jest modernizacja RUJ, w szczególności systemu DSpace, na którym zbudowane jest Repozytorium. Na zlecenie Uniwersytetu PCG Academia wprowadziła szereg usprawnień do systemu oraz podjęła liczne inne działania w celu poprawienia ergonomii pracy w DSpace.

Ponadto w ramach projektu modernizacji RUJ zaimplementowano rozwiązania w zakresie utworzenia Integratora RUJ, który będzie udostępniał dane z różnych systemów referencyjnych, takich jak DSpace, Open Journal System, Open Conference Systems czy Archiwum Prac Dyplomowych.

Aktualnie zmodernizowane Repozytorium UJ wgrane jest na serwer testowy, gdzie sprawdzane są jego funkcjonalności. Po przejściu testów system zostanie wgrany na docelowe miejsce i zmodernizowany RUJ będzie dostępny dla wszystkich internautów.