Prezentacja rozwiązań analitycznych PCG podczas Szkoły Kanclerzy FRP

Prezentacja rozwiązań analitycznych PCG podczas Szkoły Kanclerzy FRP

31. maja 2016
news

Firma PCG zaprezentowała swoje rozwiązania analityczne podczas XVII Szkoły Zarządzania Strategicznego FRP dla kanclerzy, kwestorów i dyrektorów finansowych uczelni, która odbyła się w dniach 29 maja - 1 czerwca 2016 r. w Olsztynie.

W imieniu PCG głos zabrali Piotr Dmochowski-Lipski (Prezes Zarządu PCG Polska), Leszek Lewoc (Prezes Zarządu Partners in Progress) oraz Łukasz Nowak (Szef Działu Szkolnictwo Wyższe).

Prezentacja dotyczyła specjalistycznych rozwiązań doradczych i informatycznych oferowanych przez PCG szkołom wyższym w zakresie efektywnego pozyskiwania i utrzymywania studentów. Zaprezentowano m.in. autorskie podejście PCG do analizy potencjału edukacyjnego uczniów kończących szkoły średnie i wykorzystania tych informacji do optymalizacji praktyk rekrutacyjnych uczelni. Pokazano również beta wersję wyszukiwarki szkół średnich umożliwiającą lokalizację konkretnych szkół, w których uczą się kandydaci spełniający dowolnie zdefiniowane przez uczelnię kryteria rekrutacyjne.

PCG jest partnerem strategicznym Fundacji Rektorów Polskich. Dnia 9 maja 2016 r. za sprawą współpracy PCG i FRP rozpoczął się pierwszy w Polsce projekt pilotażowy prowadzony na grupie 10 renomowanych, polskich uczelni mający na celu zbadać skuteczność proponowanych przez PCG rozwiązań analitycznych.