​Podziękowanie za sukces pierwszego szkolenia "Poznaj 10-kę o 10-ej!"

31. maja 2019
news

Zespół PCG Academia pragnie serdecznie podziękować wszystkim za duże zainteresowanie pierwszym szkoleniem online z cyklu „Poznaj 10-kę o 10-ej!”. W szkoleniu wzięło udział ponad 200 uczestników - za ich zaangażowanie i trafne pytania składamy wyrazy podziękowania.

Szkolenie poświęcone zostało efektywnemu wykorzystaniu systemu obsługi studiów Uczelnia 10 z oferty PCG Academia. Tematyka szkolenia obejmowała szczegółowe omówienie kartoteki studenta i procesu dyplomowania w ramach systemu Uczelnia 10.

Nagranie ze szkolenia wraz z materiałami przygotowanymi dla uczestników udostępniamy dla wszystkich zainteresowanych do samodzielnego korzystania poprzez platformę Blackboard Learn. Aby uzyskać dostęp do platformy edukacji użytkowników PCG Academia, prosimy o wysłanie Państwa imienia, nazwiska, adresu mailowego i nazwy uczelni na adres info@pcgacademia.pl. Archiwizować będziemy również materiały z przyszłych szkoleń.

Podczas pierwszego szkolenia z cyklu „Poznaj 10-kę o 10-ej!” uczestnicy wyrazili potrzebę szkoleń dotyczących także zagadnień spoza systemu Uczelnia 10, w szczególności w zakresie systemu Rekrutacji. Na prośbę uczestników organizujemy dodatkowe szkolenie „Rekrutacja. Proces rejestracji kandydatów na studia” w terminie 12.06.2019 r. o godz. 10:00.

Zapraszamy do wzięcia udziału w kolejnych szkoleniach. Uczestnictwo jest bezpłatne, a dołączenie do szkolenia bardzo proste. Szkolenia przeprowadzane są online na platformie Blackboard Collaborate. Aby dołączyć do szkolenia, wystarczy otworzyć w przeglądarce następujący link: Poznaj 10-kę o 10-ej!, wpisać swoje imię i nazwisko oraz kliknąć "Dołącz do sesji".

Harmonogram szkoleń przedstawia się następująco:

Termin

Temat

12.06.2019

Rekrutacja. Proces rejestracji kandydatów na studia.

26.06.2019

Organizacja toków studiów – dodawanie toku, semestrów, przedmiotów

28.08.2019

Plan zajęć – definiowanie planu zajęć

25.09.2019

Stypendia po stronie U10

30.10.2019

Wybór przedmiotów obieralnych

27.11.2019

Tworzenie zestawień – akcje do zestawień

18.12.2019

Tworzenie wydruków