Pierwsze posiedzenie Kapituły Konkursu LUMEN 2019

6. marca 2019

Dnia 1 marca 2019 roku odbyło się pierwsze posiedzenie Kapituły Konkursu Leaders in University Management - LUMEN 2019. Spotkanie miało miejsce w Warszawie w siedzibie Fundacji Rektorów Polskich, Partnera Strategicznego PCG Academia.

W Kapitule Konkursu zasiadło grono uznanych autorytetów w dziedzinie zarządzania, zarówno przedstawicieli szkolnictwa wyższego, jak i sfery biznesu. Pracom Kapituły przewodniczy Prezes Fundacji Rektorów Polskich Prof. Jerzy Woźnicki, a pełny skład Kapituły prezentujemy poniżej. Pierwsze posiedzenie zostało poświęcone zaplanowaniu organizacji Konkursu i prac Kapituły w obecnym roku.

Tegoroczna, trzecia już edycja Konkursu LUMEN jest kontynuacją zapoczątkowanej w 2015 roku inicjatywy Public Consulting Group. Głównym organizatorem Konkursu jest PCG Academia, zaś partnerem merytorycznym Fundacja Rektorów Polskich. Realizacja Konkursu jest jednym z elementów misji PCG Academia. Podstawowym celem Konkursu jest identyfikacja i promocja najlepszych praktyk związanych z profesjonalnym zarządzaniem w szkolnictwie wyższym. Konkurs co dwa lata towarzyszy Konferencji dla Liderów Zarządzania Uczelnią LUMEN.

Podczas posiedzenia zatwierdzono Regulamin Konkursu LUMEN 2019. Podobnie jak w poprzedniej edycji, nagrody główne będą przyznawane w trzech kategoriach: Rozwój (projekty i przedsięwzięcia w istotny sposób przyczyniające się do rozwoju uczelni), Współpraca (działania kształtujące relacje z szeroko pojętymi interesariuszami uczelni) oraz Zarządzanie (innowacyjne przedsięwzięcia zarządcze w obszarach kształcenia, badań naukowych i organizacji uczelni).

W czasie dyskusji członkowie Kapituły omówili ponadto tryb i procedurę dokonania oceny merytorycznej zgłoszeń do Konkursu. Do nagrody można będzie zgłaszać zarówno konkretne osoby, jak i całe zespoły odpowiedzialne za realizowane przedsięwzięcia. Zgłoszeń dokonywać będą mogli m.in. realizatorzy projektów, rektorzy uczelni, członkowie Kapituły oraz laureaci nagród w poprzednich edycjach konkursu. Zgłoszenia będziemy przyjmować od 1 maja br.

Dalsze prace Kapituła podejmie po zakończeniu terminu naboru zgłoszeń, czyli po 10 lipca. We wrześniu ogłoszona zostanie lista nominowanych, a laureatów Kapituła wyłoni w październiku. Na ogłoszenie i uhonorowanie laureatów trzeba będzie jednak poczekać do Konferencji LUMEN 2019, która jak co roku odbędzie się w listopadzie.

Zachęcamy do zapoznania się z listą laureatów i nominowanych w poprzedniej edycji konkursu LUMEN 2017 w sekcji Lumen.

 

Skład Kapituły Konkursu LUMEN 2019

  Imię i nazwisko Organizacja
1 Prof. Jerzy Woźnicki (Przewodniczący) FRP / Politechnika Warszawska
2 Prof. Wiesław Banyś
KRASP / Uniwersytet Śląski w Katowicach
3 Prof. Ewa Chmielecka
FRP / Szkoła Główna Handlowa
4 Prezes Marek Jakimowicz Pearson Central & Eastern Europe
5 Prof. Andrzej Koźmiński Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie
6 Prof. Krzysztof Leja Politechnika Gdańska
7 Prof. Józef Lubacz Politechnika Warszawska
8 Prof. Bronisław Marciniak Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
9 Prezes Krzysztof Pietraszkiewicz Związek Banków Polskich
10 Prof. Grażyna Prawelska-Skrzypek Uniwersytet Jagielloński
11 Prof. Łukasz Sułkowski PCG Academia
12 Prof. Tadeusz Więckowski Politechnika Wrocławska
13 Beata Galas Blackboard, Account Executive Eastern Europe
14 Cecylia Szymańska Microsoft, Dyrektor ds. Rynku Edukacji