Pierwsze posiedzenie Kapituły Konkursu LUMEN 2017

Pierwsze posiedzenie Kapituły Konkursu LUMEN 2017

15. lutego 2017
news

W dniu 10 lutego 2017 roku w Warszawie odbyło się pierwsze posiedzenie Kapituły Konkursu LUMEN 2017. Do udziału w obradach zaproszono wąskie grono wybitnych fachowców w dziedzinie zarządzania zarówno z sektora szkolnictwa wyższego, jak i biznesu.

Tegoroczny konkurs jest kontynuacją zapoczątkowanego w 2015 roku przez PCG projektu LUMEN mającego na celu identyfikację i promocję najlepszych praktyk w obszarze efektywnego zarządzania uczelnią. Do zadań Kapituły należeć będzie m.in. uzgodnienie kategorii konkursowych, określenie zasad i kryteriów oceny zgłoszonych wniosków, wybór nominowanych i laureatów konkursu, a także przyznanie nagród specjalnych.

Pracom kapituły przewodniczy Prezes Fundacji Rektorów Polskich prof. Jerzy Woźnicki w bliskiej współpracy z prezesem PCG Polska Piotrem Dmochowskim-Lipskim oraz przedstawicielami partnerów konkursu: Dyrektorem Programu Santander Universidades p. Tomaszem Mielniczukiem oraz Prezesem Pearson Polska p. Markiem Jakimowiczem.

Regulamin i harmonogram konkursu zostaną ogłoszone podczas posiedzenia prezydialnego KRASP, które odbędzie się 27 lutego w Krakowie.

 

Skład Kapituły Konkursu LUMEN 2017

  Imię i nazwisko Organizacja
1 Prof. Jerzy Woźnicki (Przewodniczący) FRP / Politechnika Warszawska
2 Prof. Wiesław Banyś
KRASP / Uniwersytet Śląski w Katowicach
3 Prof. Ewa Chmielecka
FRP / Szkoła Główna Handlowa
4 Prezes Piotr Dmochowski-Lipski
PCG Polska
5 Prof. Paweł Górski
Uniwersytet Medyczny w Łodzi
6 Prezes Maciej Grelowski
BCC
7 Prezes Marek Jakimowicz
Pearson
8 Dyrektor Michał Jaworski
Microsoft
9 Prof. Andrzej Koźmiński
Akademia Leona Koźmińskiego
10 Prof. Krzysztof Leja
Politechnika Gdańska
11 Dyrektor Tomasz Mielniczuk Santander Universidades
12 Prof. Alojzy Nowak Uniwersytet Warszawski
13 Prezes Krzysztof Pietraszkiewicz Związek Banków Polskich
14 Prof. Tadeusz Pomianek Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania
15 Prof. Grażyna Prawelska-Skrzypek Uniwersytet Jagielloński
16 Prof. Tadeusz Więckowski Politechnika Wrocławska
17 Prezes Piotr Voelkel Uniwersytet SWPS / Grupa VOX