PCG Academia weźmie udział w Forum Dziekanatów 2019

PCG Academia weźmie udział w Forum Dziekanatów 2019

6. grudnia 2019
news

W dniach 9-10 grudnia 2019 odbędzie się trzecia już edycja Ogólnopolskiego Forum Dziekanatów. Tradycyjnie konferencja będzie miała miejsce w gmachu Szkoły Głównej Handlowej, gdzie narodziła się idea Forum Dziekanatów.

Podczas tegorocznej edycji wydarzenia uczestnicy będą mieli okazję spotkać się z reprezentantami PCG Academia. Na naszym stoisku będziemy udostępniać wzory dokumentów niezbędnych do realizacji procesu obsługi studenta, takich jak podania, zaświadczenia, wnioski oraz decyzje.

Prezentowane wzory dokumentów są efektem naszej współpracy z Instytutem Rozwoju Szkolnictwa Wyższego, z którym zawarliśmy w ostatnim czasie partnerstwo strategiczne. W powstanie wzorów zaangażowani byli eksperci IRSW oraz pracownicy uczelni, którzy na co dzień mają do czynienia z tymi dokumentami.

Ustandaryzowanie najczęściej wykorzystywanych dokumentów pozwoli na usprawnienie pracy kadr administracyjnych uczelni, zwłaszcza dziekanatów, co przełoży się na podniesienie jakości działań i zwiększenie zadowolenia studentów z obsługi. Będzie to też znaczne ułatwienie dla obsługi procesu dydaktycznego.

IRSW sprawuje ponadto stały nadzór merytoryczny nad aktualnością prawną wzorów, czyli ich zgodnością z przepisami, nowymi interpretacjami i orzecznictwem sądowym, dzięki czemu pracownicy uczelni nie muszą drobiazgowo śledzić zmian prawnych i samodzielnie dostosowywać istniejącej dokumentacji. Dostęp do wzorcowych dokumentów pozwoli też na zniwelowanie występujących na różnych uczelniach znaczących rozbieżności w dokumentacji.

Przykładowe wzory dokumentów zostaną udostępnione uczestnikom Forum Dziekanatów na stoisku PCG Academia, są one też dostępne do pobrania na stronie IRSW oraz w linkach poniżej. Wśród przykładowych wzorów są:

 

Katalog dokumentów wzorcowych został także włączony do systemu dziekanatowego PCG Academia.

Zachęcamy również do sprawdzenia programu III Ogólnopolskiego Forum Dziekanatów: link.