PCG Academia uczestnikiem XX Szkoły Zarządzania Strategicznego w Szkolnictwie Wyższym dla Kanclerzy i Kwestorów

PCG Academia uczestnikiem XX Szkoły Zarządzania Strategicznego w Szkolnictwie Wyższym dla Kanclerzy i Kwestorów

8. czerwca 2018

Szkoła Zarządzania Strategicznego w Szkolnictwie Wyższym to uznana w środowisku akademickim inicjatywa Fundacji Rektorów Polskich, której celem jest stworzenie forum poszerzania wiedzy i wymiany doświadczeń dla liderów zarządzania uczelniami. Kierownikiem Szkoły Zarządzania jest Prezes FRP, prof. Jerzy Woźnicki.

Dwudziesta już edycja Szkoły Zarządzania, adresowana do kanclerzy, kwestorów i dyrektorów finansowych, odbyła się w dniach 3-6 czerwca 2018 w Janowie Podlaskim. Konferencja zgromadziła wielu wybitnych ekspertów i praktyków zarządzania uczelnią z całej Polski.

Podczas Szkoły Zarządzania przedstawiciele szkół wyższych debatowali nad Ustawą 2.0, w tym nad nową, jeszcze ważniejszą rolą statutów uczelni. Ustawy 2.0 dotyczył też wykład inauguracyjny, który wygłosił prof. Łukasz Sułkowski (UJ, SAN, Clark University) - Prezes Zarządu PCG Polska i PCG Academia. Prof. Łukasz Sułkowski przedstawił uwarunkowania i szanse rozwojowe dla federacji uczelni wynikające z Ustawy 2.0.

Zainteresowaniem liderów uczelni cieszył się również moduł "Informatyzacja, cyfryzacja i analityka jako narzędzia wspierające działalność uczelni". PCG Academia, jako ekspert w tej dziedzinie, z chęcią podzieliła się swoją wiedzą z uczestnikami.

Leszek Lewoc, Dyrektor ds. Rozwoju Międzynarodowego PCG Academia, wraz z dr. inż. Jackiem Oko, Zastępcą Kanclerza ds. Informatyzacji Politechniki Wrocławskiej, omówili, jak zainicjować proces monitorowania stanu potrzeb rozwojowych w zakresie informatyzacji uczelni.

Istotnym tematem podjętym na Szkole Zarządzania była też kwestia wdrożenia RODO (unijnego Rozporządzenia Ogólnego o Ochronie Danych Osobowych) na uczelniach i jego wpływu na politykę kadrową.

Najbliższa edycja Szkoły Zarządzania Fundacji Rektorów Polskich - XXI Szkoła Zarządzania Strategicznego w Szkolnictwie Wyższym dla Rektorów i Prorektorów w kadencji 2016-20 - zaplanowana jest na okres 8-11 lipca 2018 roku. Na sesji poświęconej ewaluacji uczelni i monitorowaniu ich działania, Leszek Lewoc wraz z prof. Cezarym Madryasem, Rektorem Politechniki Wrocławskiej, zaprezentują, jak przedstawia się inwestowanie przez uczelnie w rozwój systemów informatycznych w Polsce na tle USA i krajów Unii Europejskiej. Formularz zgłoszeniowy dostępny jest na stronie FRP.