PCG Academia rozpoczyna dwa nowe projekty dla uczelni

PCG Academia rozpoczyna dwa nowe projekty dla uczelni

14. grudnia 2019
news

W ostatnim czasie PCG Academia zawarła dwie nowe umowy dotyczące realizacji projektów IT na uczelniach. Projekty zostaną zrealizowane dla państwowej uczelni pedagogicznej - Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie oraz dla niepublicznej uczelni akademickiej - Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej.

Umowa z Uniwersytetem Pedagogicznym w Krakowie została podpisana w październiku 2019 roku. W ramach projektu PCG Academia rozbuduje istniejący na uczelni system obsługi dydaktyki. Wdrożona zostanie platforma e-usług publicznych, pozwalająca uczelni na zarządzanie w pełni elektronicznym obiegiem dokumentacji studenta, np. podań czy zaświadczeń. PCG Academia przeprowadzi również integrację platformy ze środowiskiem informatycznym uczelni.

Z kolei podpisanie umowy z Akademią WSB nastąpiło w listopadzie 2019 roku. Projekt będzie polegał na wdrożeniu systemu obsługi dydaktyki PCG Dziekanat. System zostanie od razu dostarczony z platformą e-usług publicznych, która także zostanie zintegrowana z istniejącym już środowiskiem informatycznym uczelni.

Realizacja obu projektów przyczyni się do istotnej poprawy pracy uczelnianej administracji poprzez cyfryzację kluczowych procesów związanych z administrowaniem dydaktyką oraz obsługą studentów.