Konkurs LUMEN 2019 rozpoczęty - czekamy na najlepsze projekty uczelni!

7. maja 2019

 

Z dniem 6 maja rozpoczęliśmy nabór zgłoszeń do III Konkursu LUMEN 2019. Na zgłoszenia najlepiej zarządzanych projektów i przedsięwzięć w szkolnictwie wyższym czekamy do 10 lipca br.

Konkurs LUMEN jest organizowany przez PCG Academia w bliskiej współpracy z Fundacją Rektorów Polskich. Inicjatywa została zapoczątkowana w 2015 roku przez Public Consulting Group, a kolejne edycje Konkursu odbywają się co dwa lata.

W ramach Konkursu nagradzamy i promujemy najlepsze praktyki związane z profesjonalnym zarządzaniem w sektorze uczelnianym. Nagrody LUMEN są przyznawane osobom lub zespołom, odpowiedzialnym za realizację projektów i innych przedsięwzięć w obszarach określonych przez trzy główne kategorie konkursowe.

Projekty mogą zostać zgłoszone do następujących kategorii:

  • Rozwój - realizacja projektów i przedsięwzięć w ramach strategicznego rozwoju uczelni;
  • Zarządzanie - innowacyjne metody zarządzania w obszarach kształcenia, badań naukowych i organizacji uczelni;
  • Współpraca - kształtowanie relacji z interesariuszami uczelni, tj. studentami, pracodawcami, partnerami naukowymi oraz społecznością lokalną.

 

Uczelnie mogą zgłosić dowolną liczbę projektów w każdej kategorii. Zgłaszane projekty mogą przy tym obejmować innowacyjne rozwiązania organizacyjno-zarządcze zawarte w statutach uczelni lub ich projektach, które opracowano w wyniku wdrażania Ustawy 2.0.

Zgłoszeń projektów mogą dokonywać rektorzy uczelni, firmy współpracujące z uczelnią w realizacji zgłaszanego projektu, reprezentanci organizacji zrzeszających uczelnie, członkowie Kapituły, laureaci nagród w poprzednich edycjach Konkursu, organizatorzy i partnerzy Konkursu lub inne osoby wskazane przez Kapitułę.

Kapitule Konkursu przewodniczy Prof. Jerzy Woźnicki, Prezes Fundacji Rektorów Polskich oraz Dyrektor Instytutu Społeczeństwa Wiedzy. W składzie Kapituły znalazło się grono uznanych autorytetów w dziedzinie zarządzania, zarówno przedstawicieli szkolnictwa wyższego, jak i biznesu.

Szczegółowe informacje, w tym regulamin Konkursu oraz FAQ, dostępne są na stronie: www.lumen.edu.pl/konkurs. Laureatów ogłosimy podczas uroczystej Gali na Konferencji LUMEN 2019, która odbędzie się 19 listopada 2019 r. w Warszawie.

Serdecznie zachęcamy do zapoznania się z zasadami Konkursu oraz nadsyłania zgłoszeń. Mamy nadzieję, że będziemy mogli poznać oraz upowszechniać najlepiej realizowane projekty w Państwa uczelniach.

Zapraszamy też do sprawdzenia wcześniej nagrodzonych i wyróżnionych projektów na stronie www.lumen.edu.pl/konkurs, w sekcji LUMEN naszej strony oraz na naszym kanale YouTube.

W razie jakichkolwiek pytań zapraszamy do kontaktu z Biurem Projektu LUMEN pod numerem telefonu: (22) 53 53 712 lub adresem e-mail: info@lumen.edu.pl.