Blackboard Learn Ultra na Społecznej Akademii Nauk

Blackboard Learn Ultra na Społecznej Akademii Nauk

6. maja 2020
news

Mamy przyjemność poinformować, że na początku kwietnia PCG Academia wraz ze swoim partnerem firmą Blackboard podpisała umowę na realizację wdrożenia edukacyjnej platformy e-learningowej Blackboard Learn Ultra na Społecznej Akademii Nauk (SAN).

SAN będzie pierwszą uczelnią w Polsce, która wdroży platformę Blackboarda, umożliwiającą kompleksową naukę zdalną, w modelu SaaS. Dzięki wdrożeniu SAN będzie mógł zaoferować swoim studentom atrakcyjną przestrzeń do nauki, komunikacji i współpracy online, cechującą się wysoką niezawodnością i skalowalnością.

Społeczna Akademia Nauk posiada kampusy w Warszawie, Łodzi, Krakowie i Londynie i jest uznaną uczelnią, cenioną m.in. za innowacyjność, wysoki poziom umiędzynarodowienia oraz wysokiej jakości studia w języku angielskim. Od 2007 roku SAN prowadzi rozbudowany program studiowania zdalnego zgodnie z zasadami ustalonymi przez MNiSW. Uczelnia jest przekonana, że z platformą Learn Ultra będzie w stanie zapewnić najwyższą jakość kształcenia na odległość oraz dotrzeć ze swoją ofertą do szerszej grupy studentów.

Wdrażane wraz z platformą innowacyjne narzędzia Blackboarda pomogą uczelni zwiększyć dostępność materiałów dydaktycznych i szerzej otworzyć się na potrzeby studentów ze szczególnymi potrzebami, a także umożliwią wygodne prowadzenie wykładów, ćwiczeń i konsultacji online z poziomu platformy e-learningowej. 

Realizacja projektu niewątpliwie wspomoże SAN w prowadzeniu wysokiej jakości nauczania zdalnego i uczynieniu z niego ważnego elementu strategii długofalowego rozwoju.

Więcej informacji o Blackboard Learn Ultra