Egzaminy w sposób elektroniczny realizują już takie uczelnie jak University of Oxford, University of Oslo, University of Bath, University of Gothenburg czy Norwegian University of Science and Technology. W Polsce cyfrowe egzaminy stosuje Akademia Leona Koźmińskiego oraz Akademia WSB.  

Co łączy te uczelnie? Wszystkie z nich do realizacji egzaminów elektronicznych wybrały rozwiązanie Inspera Assessment od firmy Inspera, wieloletniego partnera PCG Academia. Rozwiązanie Inspera zaprezentowały na Akademii Innowacji 2023 reprezentantki PCG: Magda Sochacka, Dyrektor Linii Biznesowej oraz Anna Warda-Ritzen, Key Account Manager. W panelu wystąpiła również dr Sabina Ratajczak, Prorektor ds. Rozwoju Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej, która przybliżyła doswiadczenia uczelni z korzystania z Inspery. 

CZYM JEST INSPERA? 

Inspera Assessment to platforma stworzona do digitalizacji egzaminów – przeniesienia ich z papieru do komputera. Rozwiązanie obsługuje cały proces egzaminowania: od układania pytań i planowania egzaminów, przez bezpieczne ich przeprowadzenie i monitorowanie, po szybkie ocenianie i publikację wyników. Inspera umożliwia również bezpieczne archiwizowanie prac w chmurze przez dowolny okres czasu, zapewniając do nich łatwy dostęp w przypadku apelacji lub kontroli PKA.  

Inspera pozwala także na automatyzację czynności administracyjnych dzięki integracji z systemem dziekanatowym uczelni. Platforma jest ponadto dostosowana do wytycznych dostępności WCAG 2.1 oraz technologii asystenckich. 

Egzaminy na platformie mogą być przeprowadzane zarówno stacjonarnie na terenie uczelni, jak i zdalnie dzięki dodatkowym zabezpieczeniom. Egzaminy mogą przebiegać i na komputerach uczelni, i na urządzeniach studentów. 

ZABEZPIECZENIE EGZAMINÓW W INSPERA 

Kluczową kwestią jest zapewnienie rzetelności i bezpieczeństwa egzaminów. Na czas egzaminu Inspera blokuje okno przeglądarki, z której korzysta student, a także uniemożliwia mu dostęp do nieautoryzowanych programów i zasobów zgromadzonych na urządzeniu. Egzaminy realizowane na platformie są także na bieżąco monitorowane. Dzięki pulpitowi monitorowania egzaminu można śledzić status i postęp osób egzaminowanych oraz reagować w razie potrzeby. 

Ogromną zaletą Inspery jest zabezpieczenie przed utratą danych. Platforma jednocześnie zapisuje pracę studentów na serwerze i w pamięci lokalnej komputera, co zapobiega utracie danych i postępu egzaminu w przypadku awarii komputera lub problemów z siecią internetową. 

Egzaminy zdalne w Inspera są wyposażone w dodatkową warstwę zabezpieczeń. Podstawowym jest weryfikacja tożsamości studenta w celu potwierdzenia, że osoba przystępująca do egzaminu jest tą właściwą. Wykorzystywane jest tutaj rozpoznawanie twarzy przez mechanizmy sztucznej inteligencji. 

Ponadto przebieg każdego egzaminu jest rejestrowany, a nagranie obejmuje zarówno rejestrację kamery i dźwięku, jak i pulpitu. Inspera zapewnia ciągłość monitorowania i nagrywania – jest ono kontynuowane nawet w przypadku wystąpienia przerwy w dostępie do Internetu. 

W monitorowaniu zastosowano sztuczną inteligencję do wykrywania każdego podejrzanego zachowania, np. zniknięcia studenta z okna egzaminu lub pojawienie się w kadrze innej osoby. Dla każdego nagrania określany jest współczynnik zaufania, odzwierciedlającym prawdopodobieństwo samodzielności pracy studenta. Pozwala to wychwycić prace do zweryfikowania. Podejrzane momenty są oznaczone na nagraniu, nie trzeba więc oglądać go w całości. 

Inspera pozwala też na analitykę danych związanych z egzaminami w celu doskonalenia procesu egzaminowania i tworzenia egzaminów coraz lepiej weryfikujących wiedzę i umiejętności studentów. 

DOŚWIADCZENIA AKADEMII WSB Z INSPERĄ 

Dr Sabina Ratajczak podkreśliła, że Inspera pozwoliła Akademii WSB w lepszy sposób koordynować proces egzaminowania. Inspera daje uczelni możliwość sprawnego zarządzania procesem egzaminowania oraz planowania egzaminów. Platforma stosowana jest też do audytowania egzaminów i miała istotny projakościowy wpływ na kształcenie. 

Dzięki Inspera uczelnia może też dobrze monitorować realizację egzaminów oraz łatwo weryfikować ich uczciwość, w czym dużą pomocą były generowane przez platformę alerty o potencjalnie podejrzanych zdarzeniach. 

Inspera jest też zdaniem Prorektor ciekawym narzędziem do tworzenia różnorodnych testów i egzaminów. Platforma pozwala sprawdzić nie tylko wiedzę, ale i umiejętności studentów dzięki interaktywnym zadaniom z użyciem m.in. materiałów wideo, grafik, modułów programowania czy obliczeń matematycznych.  

Wielką zaletą dla uczelni jest możliwość archiwizowania egzaminów w jednym miejscu. Odpada też koszt drukowania egzaminów i fizycznego ich przechowywania. Inspera jest ponadto zintegrowana z systemem dziekanatowym uczelni, dzięki czemu oceny są bezpośrednio transferowane z Inspera, co jest ogromną oszczędnością czasu. 

Z systemu zadowoleni są zarówno dydaktycy, jak i studenci, co potwierdzają ankiety prowadzone przez Akademię WSB po każdej sesji egzaminacyjnej. Wysoko oceniana przez obie strony jest intuicyjność platformy i prostota obsługi.  

Zachęcamy do oglądania prezentacji funkcjonalności Inspera w praktyce na załączonym nagraniu z panelu. Zapraszamy również do kontaktu z PCG Academia mailowo: info@pcgademia.pl oraz telefonicznie: (17) 777 37 00. Nasi konsultanci są do Państwa dyspozycji.